Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Zarządzenie nr 50 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - PRAWO -

Nawigacja

PRAWO

do góry