Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Zarządzenie nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - PRAWO -

Nawigacja

PRAWO

Zarządzenie nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Autor :
05.02.2020 Karolina Miklaszewska-Gozdecka Rejestr zmian

Termin składania ofert
Wspólny słownik zamówień CPV
Wartość zamówienia
do góry