Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Zarządzenie nr 38 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 1 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej - PRAWO -

Nawigacja

PRAWO

Zarządzenie nr 38 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 1 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej

Karolina Miklaszewska-Gozdecka
05.03.2018

do góry