Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Nawigacja

Najważniejsze

Akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości przy przetargach

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku w dniu 28 lutego 2020 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko byłej funkcjonariuszce oraz byłej pracownicy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, a także przedstawicielce prywatnej firmy diagnostycznej.

Składanie fałszywych zeznań

W dniu 3 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Zamościu wydał wyrok skazujący wobec funkcjonariusza Straży Granicznej.

Organizowanie przekraczania granicy RP wbrew przepisom oraz przyjmowanie korzyści majątkowych

Podżeganie do popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego – akt oskarżenia

W dniu 31 stycznia 2020 roku Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie skierowała do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie akt oskarżenia wobec obywatela RP podejrzanego o popełnienie przestępstw z art. 18 § 2 k.k. w zw. art. 231 § 1 k.k. w zb. z art. 229 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Zmiany organizacyjno-etatowe w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Z dniem 1 lutego 2020 r. nastąpiły zmiany organizacyjno-etatowe w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej wprowadzone zarządzeniem nr 1 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia liczby i rodzajów etatów w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz zarządzeniem nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu Biura Spraw Wewnętrznych Straży

Aktualności

Linki do serwisów zewnętrznych

do góry