Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Nawigacja

Najważniejsze

Zmiany organizacyjno-etatowe w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Z dniem 1 lutego 2020 r. nastąpiły zmiany organizacyjno-etatowe w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej wprowadzone zarządzeniem nr 1 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia liczby i rodzajów etatów w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz zarządzeniem nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 3).

9. grudnia - Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji.

Profilaktyka korupcyjna w Straży Granicznej stanowi istotny element kształtowania właściwych postaw i standardów w służbie. Wiodącą rolę w tym zakresie pełni Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, które koordynuje, inicjuje oraz realizuje przedsięwzięcia dotyczące profilaktyki korupcyjnej.

Święto Niepodległości

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Medalami Za Zasługi dla Straży Granicznej, przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zostało wyróżnionych 3 funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, natomiast Komendant Główny Straży Granicznej przyznał 3 funkcjonariuszom Odznaki Straży Granicznej. Na wyższy stopień oficerski mianowano 7 funkcjonariuszy, a także 5 funkcjonariuszy w korpusie chorążych oraz 1 w korpusie podoficerów.

Czynna napaść na funkcjonariusza SG - akt oskarżenia

W dniu 30 października 2019 roku Prokuratura Rejonowa we Włodawie skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego we Włodawie w ramach śledztwa prowadzonego w sprawie dokonania czynnej napaści na funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Akt oskarżenia za przemyt papierosów

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie 18 września 2019 roku skierował akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Lublinie przeciwko 32 członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem i paserstwem papierosów z Ukrainy i Białorusi. Postępowanie w tej sprawie było prowadzone przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Aktualności

Linki do serwisów zewnętrznych

do góry