Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Nawigacja

Najważniejsze

9. grudnia - Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji.

Profilaktyka korupcyjna w Straży Granicznej stanowi istotny element kształtowania właściwych postaw i standardów w służbie. Wiodącą rolę w tym zakresie pełni Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, które koordynuje, inicjuje oraz realizuje przedsięwzięcia dotyczące profilaktyki korupcyjnej.

Święto Niepodległości

Czynna napaść na funkcjonariusza SG - akt oskarżenia

W dniu 30 października 2019 roku Prokuratura Rejonowa we Włodawie skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego we Włodawie w ramach śledztwa prowadzonego w sprawie dokonania czynnej napaści na funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Akt oskarżenia za przemyt papierosów

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie 18 września 2019 roku skierował akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Lublinie przeciwko 32 członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem i paserstwem papierosów z Ukrainy i Białorusi. Postępowanie w tej sprawie było prowadzone przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Spotkanie ekspertów pt. „Transgraniczna prewencja i zwalczanie korupcji”

W ramach współpracy między Strażą Graniczną a Policją Federalną Republiki Federalnej Niemiec w dniach 3-6 czerwca 2019 r. w Poczdamie w Niemczech odbyło się spotkanie ekspertów pt. „Transgraniczna prewencja i zwalczanie korupcji”.

Aktualności

Linki do serwisów zewnętrznych

do góry