Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Nawigacja

Najważniejsze

Święto Straży Granicznej w Biurze Spraw Wewnętrznych SG

W dniu 26 maja 2021 r. odbyły się obchody Święta Straży Granicznej w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Akty oskarżenia w sprawie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku skierowała dwa akty oskarżenia do Sądu Okręgowego w Białymstoku wobec sześciu osób, z czego czworo z nich oskarżono o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych polegających na sprowadzaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów akcyzowych nieoznaczonych polskimi znakami akcyzy.

Wyrok w sprawie obietnicy udzielenia korzyści majątkowej funkcjonariuszowi SG

W dniu 17 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy w Augustowie wydał wyrok skazujący wobec obywatela RP oskarżonego o to, że złożył obietnicę udzielenia korzyści majątkowej w postaci nieodpłatnego ułożenia płytek w łazience funkcjonariuszowi Straży Granicznej w celu uzyskania informacji o dyslokacji patroli, które miały być wykorzystane do prowadzenia przestępczego procederu związanego z przemytem i obrotem papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy tj. o przestępstwo z art. 229 § 1 kk

Czynna napaść na funkcjonariuszy SG – wyrok skazujący!

Korumpowanie funkcjonariusza się nie opłaca!

Prokuratura Rejonowa w Augustowie zakończyła prowadzenie dwóch postępowań przygotowawczych skierowaniem do Sądu Rejonowego w Augustowie aktów oskarżenia wobec osób, które próbowały korumpować funkcjonariuszy Straży Granicznej. Osoby te oskarżono o popełnienie czynów z art. 229 Kodeksu karnego.

Aktualności

Linki do serwisów zewnętrznych

do góry