Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Zarządzenie nr 25 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej - PRAWO -

Nawigacja

PRAWO

Zarządzenie nr 25 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej

Karolina Miklaszewska-Gozdecka
13.02.2018

do góry