Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Akty oskarżenia w sprawie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Akty oskarżenia w sprawie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej

Karolina Miklaszewska-Gozdecka
25.05.2021

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku skierowała dwa akty oskarżenia do Sądu Okręgowego w Białymstoku wobec sześciu osób, z czego czworo z nich oskarżono o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych polegających na sprowadzaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów akcyzowych nieoznaczonych polskimi znakami akcyzy.

Wśród oskarżonych o czyn z art. 258 § 1 kk znajduje się również były funkcjonariusz Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Objęty oskarżeniem funkcjonariusz SG w ramach zorganizowanej grupy przestępczej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przekazywał osobie nieuprawnionej informacje służbowe dotyczące sposobu zabezpieczenia granicy, które były wykorzystywane do prowadzenia przestępczej działalności. 

Czynności w przedmiotowej sprawie realizowało Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej określone w art. 258 § 1 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Funkcjonariuszowi Straży Granicznej w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za przestępstwo określone w art. 258 kk nie przysługuje prawo do zaopatrzenia emerytalnego.

 

  • Akty oskarżenia w sprawie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej
    Akty oskarżenia w sprawie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej
do góry