Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Święto Straży Granicznej w Biurze Spraw Wewnętrznych SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Święto Straży Granicznej w Biurze Spraw Wewnętrznych SG

Karolina Miklaszewska-Gozdecka
28.05.2021

W dniu 26 maja 2021 r. odbyły się obchody Święta Straży Granicznej w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

W trakcie uroczystości Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej wręczył funkcjonariuszom BSWSG Krzyże Zasługi oraz Medal za Długoletnią Służbę przyznane przez Prezydenta RP,  Medale za Zasługi dla Straży Granicznej nadane przez  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Odznaki Straży Granicznej nadane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, a także akty mianowania na kolejne stopnie służbowe.

Płk SG Adam Wanarski wygłosił okolicznościowe przemówienie, w ramach którego podkreślił rolę jaką w formacji pełni Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, nawiązując jednocześnie do  historii służby wewnętrznej. Początkowo zadania służby wewnętrznej realizował Inspektorat Służby Granicznej, przekształcony następnie w Inspektorat Nadzoru i Kontroli, a od 1998 roku było to już Biuro Spraw Wewnętrznych SG, które funkcjonowało jako komórka organizacyjna Komendy Głównej Straży Granicznej. W 2006 roku zostało przekształcone w Zarząd Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, a następnie w 2013 roku ponownie w Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej. W dniu 27 stycznia 2018 roku Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej stało się wyodrębnioną jednostką organizacyjną Straży Granicznej. Na przestrzeni lat zmieniała się nie tylko nazwa służby wewnętrznej, ale również jej struktura organizacyjna, zadania i uprawnienia. Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej ulegało przekształceniom tak jak cała formacja, dostosowując się do realizowanych zadań, potrzeb formacji oraz zmieniających się zagrożeń. 

Z okazji Święta Straży Granicznej wyróżnionych zostało: 2 funkcjonariuszy Brązowym Krzyżem Zasługi, 1 funkcjonariusz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, 1 funkcjonariusz Złotym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej, 2 funkcjonariuszy Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej, 2 funkcjonariuszy Odznaką Straży Granicznej. Ponadto w korpusie oficerów awansowanych zostało na wyższy stopień 9 funkcjonariuszy oraz 5 funkcjonariuszy w korpusie chorążych.

do góry