Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Wyrok w sprawie obietnicy udzielenia korzyści majątkowej funkcjonariuszowi SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wyrok w sprawie obietnicy udzielenia korzyści majątkowej funkcjonariuszowi SG

Karolina Miklaszewska-Gozdecka
04.03.2021

W dniu 17 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy w Augustowie wydał wyrok skazujący wobec obywatela RP oskarżonego o to, że złożył obietnicę udzielenia korzyści majątkowej w postaci nieodpłatnego ułożenia płytek w łazience funkcjonariuszowi Straży Granicznej w celu uzyskania informacji o dyslokacji patroli, które miały być wykorzystane do prowadzenia przestępczego procederu związanego z przemytem i obrotem papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy tj. o przestępstwo z art. 229 § 1 kk

Sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego czynu i skazał go na karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych, przyjmując wysokość jednej stawki dziennej za równoważną kwocie 20 zł (1000 zł), a także zwrot opłaty i kosztów sądowych w wysokości 1173, 40 zł.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie realizowało Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Zgodnie z polskim prawem odpowiedzialności karnej podlega nie tylko wręczający korzyść majątkową, ale także osoba składająca obietnicę udzielenia takiej korzyści. Za popełnienie przestępstwa przekupstwa grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, a wypadku mniejszej wagi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  • Wyrok w sprawie obietnicy udzielenia korzyści majątkowej funkcjonariuszowi SG
    Wyrok w sprawie obietnicy udzielenia korzyści majątkowej funkcjonariuszowi SG
do góry