Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Czynna napaść na funkcjonariuszy SG – wyrok skazujący! - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Czynna napaść na funkcjonariuszy SG – wyrok skazujący!

Karolina Miklaszewska-Gozdecka
23.12.2020

W dniu 18 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Lublinie utrzymał w mocy wyrok skazujący z dnia 22 lipca 2020 r. wydany przez Sąd Rejonowy we Włodawie wobec obywatela RP oskarżonego o to, że w dniu 28 marca 2019 r., działając z zamiarem bezpośrednim, używając niebezpiecznego przedmiotu w postaci pojazdu mechanicznego – samochodu osobowego, dokonał czynnej napaści na funkcjonariuszy Straży Granicznej, podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, polegających na zatrzymaniu w kompleksie leśnym oskarżonego oraz innej osoby, biorących udział w przemycie papierosów przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego z terytorium Białorusi na terytorium Polski, w ten sposób, że jako kierujący pojazdem, pomimo wydawanych ustnych poleceń zatrzymania się oraz strzałów ostrzegawczych, wykonał manewr cofania w kierunku funkcjonariuszy SG, czym naraził ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo zaistnienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu tj. o czyn z art. 223  § 1 k.k. w zb. z art. 160 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Oskarżony został uznany za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i skazany na 1 rok i 9 miesięcy pozbawienia wolności. 

Czynności procesowe w przedmiotowej sprawie realizowali funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

  • Czynna napaść na funkcjonariuszy SG – wyrok skazujący!
    Czynna napaść na funkcjonariuszy SG – wyrok skazujący!
do góry