Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Korumpowanie funkcjonariusza się nie opłaca! - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Korumpowanie funkcjonariusza się nie opłaca!

Karolina Miklaszewska-Gozdecka
01.12.2020

Prokuratura Rejonowa w Augustowie zakończyła prowadzenie dwóch postępowań przygotowawczych skierowaniem do Sądu Rejonowego w Augustowie aktów oskarżenia wobec osób, które próbowały korumpować funkcjonariuszy Straży Granicznej. Osoby te oskarżono o popełnienie czynów z art. 229 Kodeksu karnego.

W obu sprawach usiłowano korumpować funkcjonariuszy Straży Granicznej w celu uzyskania od nich informacji o dyslokacji patroli, które miały być wykorzystane do prowadzenia przestępczego procederu związanego z przemytem i obrotem papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. 
W pierwszym przypadku za przekazywanie informacji służbowych zaoferowano funkcjonariuszowi Straży Granicznej korzyść majątkową w kwocie 10 000 zł, natomiast z drugim w postaci zrealizowania usługi budowlanej.
Materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawianie zarzutów w obu postępowaniach zgromadziło Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej. 
Zgodnie z art. 229 § 1 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

 

  • Nie próbuj korumpować funkcjonariusza – to się nie opłaca!
    Nie próbuj korumpować funkcjonariusza – to się nie opłaca!
do góry