Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Akt oskarżenia w sprawie nieuprawnionego przekazania informacji z baz danych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Akt oskarżenia w sprawie nieuprawnionego przekazania informacji z baz danych

Karolina Miklaszewska-Gozdecka
23.07.2020

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom, w tym byłej funkcjonariuszce Straży Granicznej.

Wymieniona funkcjonariuszka SG przekroczyła swoje uprawnienia w ten sposób, że nie posiadając upoważnienia do korzystania z bazy PESEL, uzyskała – w związku z pełnioną przez siebie funkcją – od funkcjonariusza SG posiadającego takie uprawnienia, nad którym sprawowała merytoryczny nadzór, informacje w postaci danych adresowych urzędnika państwowego, a następnie wbrew przepisom ustawy i przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawniła te dane innej osobie w celu uzyskania dla niej korzyści osobistej w postaci nawiązania kontaktu urzędnikiem prowadzącym postepowanie administracyjne dotyczące tej osoby, czym działała na szkodę interesu publicznego w postaci ochrony tajemnicy służbowej i danych osobowych oraz na szkodę wskazanego urzędnika państwowego w postaci jego prawa do prywatności. 

Funkcjonariuszkę SG oskarżono o popełnienie przestępstwa z art. 231 § 2 k.k. w zb. z art. 266 § 1 k.k. 

Czynności procesowe w przedmiotowej sprawie były realizowane przez Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej. 

do góry