Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Składanie fałszywych zeznań - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Składanie fałszywych zeznań

Karolina Miklaszewska-Gozdecka
14.04.2020

W dniu 3 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Zamościu wydał wyrok skazujący wobec funkcjonariusza Straży Granicznej.

W dniu 3 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Zamościu wydał wyrok skazujący wobec funkcjonariusza SG oskarżonego o to, że w dniu 11 stycznia 2017 r. jako funkcjonariusz Straży Granicznej złożył fałszywe zeznania w postępowaniu przygotowawczym po uprzednim pouczeniu go o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań mających posłużyć za dowód w tym postępowaniu, poprzez stwierdzenie jakoby był on naocznym świadkiem zachowania niezgodnego z prawem innego funkcjonariusza SG, polegającego na przekroczeniu uprawnień przez wymienionego poprzez sprawdzenie w dostępnych bazach danych Straży Granicznej bez uzasadnionych potrzebami służbowymi przyczyn danych personalnych ustalonej osoby, czym umożliwił dostęp funkcjonariuszowi SG jako osobie nieupoważnionej do danych osobowych obywatelki RP, w sytuacji gdy nie mógł być naocznym świadkiem tego zachowania z uwagi na przebywanie w tym dniu na urlopie wypoczynkowym, tj. o czyn z art. 233 § 1 kk.
Funkcjonariuszowi SG została wymierzona kara grzywny w wysokości stu stawek dziennych, po 15 zł jedna oraz koszty rozprawy w wysokości 70 zł.
Czynności procesowe w przedmiotowej sprawie były realizowane przez Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.
 
Źródło zdjęcia: Prokuratura Krajowa
do góry