Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Funkcjonariusz SG skazany. Utraci emeryturę! - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Funkcjonariusz SG skazany. Utraci emeryturę!

Karolina Miklaszewska-Gozdecka
14.04.2020

W listopadzie 2019 r. prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Suwałkach były funkcjonariusz Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej został skazany za przestępstwa określone w art. 258 § 1 k.k., art. 231 § 2 k.k. i inne na karę bezwzględnego pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 2 miesięcy.

Funkcjonariusz w 2014 r., będąc kontrolerem w Placówce SG w Augustowie, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, udzielając pomocy w przemycie wyrobów akcyzowych poprzez przekazywanie informacji służbowych, czym naraził na uszczuplenie podatki wielkiej wartości w łącznej kwocie 6 677 464 zł. Ponadto, pełniąc służbę w ochronie szlaków komunikacyjnych, nie dopełnił obowiązków służbowych poprzez odstąpienie od ukarania sprawcy za popełnione wykroczenie polegające na niezastosowaniu się do obowiązującego zakazu ruchu pojazdów ciężarowych.
Na kary bezwzględnego pozbawienia wolności skazanych zostało również siedem innych osób biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej. 

Czynności w przedmiotowej sprawie realizowali funkcjonariusze Wydziału Zamiejscowego w Białymstoku BSWSG we współdziałaniu z funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału SG. 
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, prawomocne skazanie funkcjonariusza za popełnienie przestępstwa korupcyjnego lub czynu określonego w art. 258 k.k. powoduje utratę prawa do zaopatrzenia emerytalnego.

do góry