Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości przy przetargach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości przy przetargach

Karolina Miklaszewska-Gozdecka
14.04.2020

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku w dniu 28 lutego 2020 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko byłej funkcjonariuszce oraz byłej pracownicy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, a także przedstawicielce prywatnej firmy diagnostycznej.

Wymieniona funkcjonariuszka oraz pracownica cywilna były zatrudnione w Służbie Zdrowia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, zaś do ich obowiązków należała m.in. organizacja procedur zamówień publicznych z zakresu usług medycznych, stomatologicznych, psychologicznych i laboratoryjnych.
Funkcjonariuszka oraz pracownica SG oskarżone zostały o ujawnianie informacji dotyczących  zamówień publicznych realizowanych w POSG na usługi medyczne, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Ponadto funkcjonariuszkę SG oskarżono o umożliwienie podmiany złożonego pierwotnie załącznika do oferty – już po terminie wyznaczonym do składania ofert  – na nowy, zawierający cenę niższą niż zaproponowała inna firma. Funkcjonariuszkę SG oskarżono o popełnienie przestępstwa z art. 231 § 2 k.k. w zb. z art. 266 § 1 k.k. w zb. z art. 276 k.k., a pracownicę POSG z art. 231 § 2 kk i 228 § 1 kk.
Natomiast przedstawicielka prywatnej firmy diagnostycznej została oskarżona o to, że działając wspólnie i w porozumieniu z funkcjonariuszką SG, wiedząc o tym, iż jest osobą wyznaczoną do rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego na realizacje zamówienia zakupu usług laboratoryjnych przez POSG, działając w celu osiągniecia korzyści majątkowej przez podmiot prywatny, doprowadziła do przekroczenia uprawnień, z naruszeniem przepisów prawa  przez tą funkcjonariuszkę SG w ten sposób, że ta ujawniła jej informację o złożeniu przez inna firmę korzystniejszej oferty w wyniku czego, po terminie wyznaczonym do składania ofert, przesłała funkcjonariuszce SG załącznik do oferty zawierający zmienioną ofertę cenową celem wymiany tegoż załącznika i równoczesnego usunięcia pierwotnie przesłanego załącznika do tejże oferty, czym działała na szkodę interesu publicznego – Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, tj. o czyn z art. 231 § 2 kk w zb. z art. 266 § 1 kk. w zb. z art. 276 kk. w zw. z art. 21 § 2 kk.
Przestępczy proceder został ujawniony przez Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, które następnie realizowało czynności zlecone w ramach przedmiotowego śledztwa.
 
 
  • Akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości przy przetargach
    Akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości przy przetargach
do góry