Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Organizowanie przekraczania granicy RP wbrew przepisom oraz przyjmowanie korzyści majątkowych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Organizowanie przekraczania granicy RP wbrew przepisom oraz przyjmowanie korzyści majątkowych

Karolina Miklaszewska-Gozdecka
11.03.2020

Sąd Rejonowy w Zamościu wydał wyrok skazujący wobec byłego funkcjonariusza Straży Granicznej, oskarżonego o to, że działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami organizował innym osobom przekraczanie wbrew przepisom ustawy granicy RP oraz przyjął jako funkcjonariusz publiczny korzyść majątkową w kwocie co najmniej 10 000 USD w zamian za informacje umożliwiające przekraczanie wbrew przepisom ustawy granicy RP przez łącznie co najmniej 100 osób, tj. o czyny z art. 264 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz z art. 228 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
Sąd uznał funkcjonariusza za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i wymierzył karę 4 lat pozbawienia wolności oraz grzywny w liczbie 200 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł oraz warunkowo zawiesił wykonanie kary pozbawienia wolności na okres 8 lat tytułem próby.  

  • Organizowanie przekraczania granicy RP wbrew przepisom oraz przyjmowanie korzyści majątkowych
    Organizowanie przekraczania granicy RP wbrew przepisom oraz przyjmowanie korzyści majątkowych
do góry