Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Podżeganie do popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego – akt oskarżenia - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podżeganie do popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego – akt oskarżenia

Karolina Miklaszewska-Gozdecka
09.03.2020

W dniu 31 stycznia 2020 roku Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie skierowała do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie akt oskarżenia wobec obywatela RP podejrzanego o popełnienie przestępstw z art. 18 § 2 k.k. w zw. art. 231 § 1 k.k. w zb. z art. 229 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Postępowanie przygotowawcze dotyczyło usiłowania nakłonienia funkcjonariusza SG, do działania niezgodnego z prawem, które umożliwiałoby przemyt papierosów przez zieloną granicę z Ukrainy do Polski w zamian za obietnicę udzielenia korzyści majątkowej.
Czynności w przedmiotowym postępowaniu realizowali funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

do góry