Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Zmiany organizacyjno-etatowe w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zmiany organizacyjno-etatowe w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

13.02.2020

Z dniem 1 lutego 2020 r. nastąpiły zmiany organizacyjno-etatowe w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej wprowadzone zarządzeniem nr 1 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia liczby i rodzajów etatów w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz zarządzeniem nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu Biura Spraw Wewnętrznych Straży

Przedmiotowe zmiany obejmują w szczególności:

  • utworzenie nowej komórki organizacyjnej - Samodzielnej Sekcji Kontroli, w celu powierzenia wykonywania funkcji kontrolnych powołanej do tego wyodrębnionej komórce organizacyjnej - bezpośrednio podporządkowanej Komendantowi BSWSG, zgodnie z modelem pionu kontroli przyjętym w Straży Granicznej;
  • wyodrębnienie w strukturze Wydziału Zamiejscowego w Chełmie BSWSG Referatu Kryminalnej Analizy Operacyjnej, jako wyspecjalizowanej komórki wewnętrznej, realizującej zadania z zakresu kryminalnej analizy operacyjnej i elektronicznego przetwarzania informacji kryminalnych;
  • zniesienie w Wydziale Zamiejscowym w Gdańsku BSWSG Referatów w Koszalinie i Szczecinie oraz utworzenie na ich bazie w strukturze tego wydziału Sekcji w Szczecinie;
  • zniesienie w Wydziale Zamiejscowym w Krośnie Odrzańskiemu BSWSG Referatu w Lubaniu.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone na wniosek Komendanta BSWSG, w celu usprawnienia działalności służbowej.

 

  • LogoBSW
    LogoBSW
do góry