Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Udział funkcjonariuszy BSWSG w konferencji pt.: „Etyka i antykorupcja – wyzwania i rekomendacje dla administracji publicznej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Udział funkcjonariuszy BSWSG w konferencji pt.: „Etyka i antykorupcja – wyzwania i rekomendacje dla administracji publicznej”

Karolina Miklaszewska-Gozdecka
11.12.2018

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji, w dniu 10 grudnia 2018 roku, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z Akademią Antykorupcyjną zorganizowała w Pałacu Prymasowskim w Warszawie ogólnopolską konferencję pt.: „Etyka i antykorupcja – wyzwania i rekomendacje dla administracji publicznej”.

Na zaproszenie organizatorów w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Straży Granicznej, w tym funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej. Konferencja miała na celu podjęcie dyskusji nad efektywnością rozwiązań systemowych przeciwdziałających korupcji, które są wdrażane w jednostkach administracji publicznej. Zostały zaprezentowane działania różnych instytucji podejmowane w zakresie wykrywania i zwalczania korupcji, rozwiązania stosowane w prawie zamówień publicznych oraz kodeksach etyki. 
Prelegentami konferencji byli przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych, Fundacji im. Stefana Batorego, Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Zarządu Centrum Medycznego Żelazna, Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, Akademii Antykorupcyjnej, Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów, Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej (w tym przedstawiciele służb mundurowych), instytucji naukowych, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji zainteresowanych tematyką konferencji.

Zdjęcia:

twitter Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  • Konferencja Etyka i antykorupcja Konferencja Etyka i antykorupcja
    Konferencja Etyka i antykorupcja
  • Konferencja Etyka i antykorupcja Konferencja Etyka i antykorupcja
    Konferencja Etyka i antykorupcja
  • Konferencja Etyka i antykorupcja Konferencja Etyka i antykorupcja
    Konferencja Etyka i antykorupcja
do góry