Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Akt oskarżenia w sprawie korupcyjnej wobec dwóch byłych funkcjonariuszy Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Akt oskarżenia w sprawie korupcyjnej wobec dwóch byłych funkcjonariuszy Straży Granicznej

Karolina Miklaszewska-Gozdecka
17.01.2019

W dniu 3 stycznia 2019 roku Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Chełmie przeciwko dwóm byłym funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Zostali oskarżeni o przyjmowanie korzyści majątkowych od członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem papierosów przez rzekę graniczną Bug.
Jednemu z funkcjonariuszy zarzucono 12-krotne ujawnienie osobie nieuprawnionej, uzyskanych w związku z pełnieniem funkcji publicznej, informacji służbowych  dotyczących czasu i miejsca pełnionych służb przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w bezpośredniej ochronie granicy państwowej w celu umożliwienia dokonania przemytu wyrobów tytoniowych i przyjęcia w zamian za te informacje korzyści lub obietnicy korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwotach po 10 tysięcy złotych. Działania te umożliwiły dokonanie 12 przemytów papierosów produkcji ukraińskiej bez polskich znaków skarbowych akcyzy w łącznej ilości 1 100 000 paczek i wartości ponad 14 milionów złotych, co spowodowało uszczuplenie należności celnej w wysokości nie mniejszej niż 920 tysięcy złotych, uszczuplenie należnego podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż 4,7 miliona złotych i należnego podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż 17,9 miliona złotych.
Drugiemu z funkcjonariuszy przedstawiono zarzuty 9-krotnego ujawnienia osobie nieuprawnionej, uzyskanych w związku z pełnieniem funkcji publicznej, informacji służbowych  dotyczących czasu i miejsca pełnionych służb przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w bezpośredniej ochronie granicy państwowej w celu umożliwienia dokonania przemytu wyrobów tytoniowych i przyjęcia w zamian za te informacje korzyści lub obietnicy korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwotach od 5 tysięcy do 8 tysięcy złotych. Działania te umożliwiły dokonanie 3 przemytów papierosów produkcji białoruskiej bez polskich znaków skarbowych akcyzy w łącznej ilości 28 tysięcy paczek i wartości ponad 371 tysięcy zł, co spowodowało uszczuplenie należności celnej w wysokości nie mniejszej niż 182 tysiące złotych, uszczuplenie należnego podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż 123 tysiące złotych i należnego podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż 466 tysiące złotych.
Wobec jednego z funkcjonariuszy od stycznia 2018 roku stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Materiał dowodowy, na podstawie którego przestawiono zarzuty dwóm byłym funkcjonariuszom Straży Granicznej zgromadziło Biuro Spraw Wewnętrznych SG we współdziałaniu z Nadbużańskim Oddziałem SG.

 

  • Akt oskarżenia w sprawie korupcyjnej wobec dwóch byłych funkcjonariuszy Straży Granicznej
    Akt oskarżenia w sprawie korupcyjnej wobec dwóch byłych funkcjonariuszy Straży Granicznej
do góry