Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej III Konferencja Antykorupcyjna pt. „Działania profilaktyczne i edukacyjne, jako mechanizm przeciwdziałania korupcji w Polsce” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

III Konferencja Antykorupcyjna pt. „Działania profilaktyczne i edukacyjne, jako mechanizm przeciwdziałania korupcji w Polsce”

Karolina Miklaszewska-Gozdecka
29.11.2018

W dniach 27–28 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się III Konferencja Antykorupcyjna dotycząca problematyki zapobiegania i zwalczania korupcji w Polsce pt. „Działania profilaktyczne i edukacyjne, jako mechanizm przeciwdziałania korupcji w Polsce”, zorganizowana przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji.

Konferencję otworzył insp. Jarosław Bryl, Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. 
W trakcie konferencji zaprezentowano sposoby przeciwdziałania, zapobiegania i eliminowania zjawisk korupcyjnych, a także możliwa była wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie prewencji korupcyjnej w poszczególnych instytucjach.
Prelegentami konferencji byli przedstawiciele instytucji oraz organów ścigania zajmujących się problematyką zapobiegania i zwalczania przestępczości korupcyjnej – Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, Biura Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wydziału ds. Procedur Antykorupcyjnych Biura Ministra Obrony Narodowej, Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli, Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych, Departamentu Kontroli Wewnętrznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, Oddziału Profilaktyki Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, a także  Służby Celno-Skarbowej.
Straż Graniczną reprezentował Zastępca Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej płk SG Mirosław Adamski, który omówił założenia systemowe profilaktyki korupcyjnej w Straży Granicznej. Zaprezentował rozwiązania prawne stosowane w obszarze przeciwdziałania ryzykom korupcyjnych oaz zakres szkoleń antykorupcyjnych realizowanych w Straży Granicznej. Dodatkowo, przybliżył współpracę krajową Biura Spraw Wewnętrznych SG z organami i instytucjami odpowiedzialnymi za zapobieganie zjawisku korupcji oraz uczestnictwo w projektach realizowanych z partnerami zagranicznymi.

  • III Konferencja Antykorucpyjna Zastępca Komendanta Mirosław Adamski
    III Konferencja Antykorucpyjna
do góry