Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Szkolenia dla funkcjonariuszy ze wspólnych polsko-niemieckich placówek - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenia dla funkcjonariuszy ze wspólnych polsko-niemieckich placówek

Karolina Miklaszewska-Gozdecka
20.11.2018

W dniach 12-14 listopada 2018 r. w Pasewalku odbył się trening praktyczny na temat zapobiegania korupcji dla Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Pomellen, kończący cykl szkoleń dla funkcjonariuszy pełniących służbę we wspólnych polsko-niemieckich placówkach: we Frankfurcie nad Odrą i PSG w Świecku, w Ludwigsdorfie i PSG w Zgorzelcu oraz w Pomellen i PSG w Szczecinie.

Pilotażowe szkolenia antykorupcyjne dla funkcjonariuszy pełniących służbę we wspólnych polsko-niemieckich placówkach odbywały się od 2015 r.  W czerwcu 2017 r. dokonano podsumowania szkoleń pilotażowych i zarówno strona niemiecka, jak i polska pozytywnie oceniły ich realizację i uzyskane rezultaty. Od grudnia 2017 r. do listopada 2018 r. kontynuowano współpracę w tym zakresie poprzez realizację szkoleń na poziomie zaawansowanym. 
Ze strony polskiej szkolenia prowadzone były przez wykładowców Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.
Współpraca odbywała się w ramach bilateralnej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych podpisanej dnia 15 maja 2014 r., na podstawie której corocznie podpisywany jest Plan wspólnych przedsięwzięć w celu dalszego rozwoju współpracy między Strażą Graniczną Rzeczypospolitej Polskiej a Policją Federalną Republiki Federalnej Niemiec.

 • szkolenie polsko-niemieckie szkolenie polsko-niemieckie
  szkolenie polsko-niemieckie
 • szkolenie polsko-niemieckie szkolenie polsko-niemieckie
  szkolenie polsko-niemieckie
 • szkolenie polsko-niemieckie szkolenie polsko-niemieckie
  szkolenie polsko-niemieckie
 • szkolenie polsko-niemieckie szkolenie polsko-niemieckie
  szkolenie polsko-niemieckie
do góry