Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Udział Straży Granicznej w projekcie OECD dla Ukrainy w obszarze zwalczania korupcji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Udział Straży Granicznej w projekcie OECD dla Ukrainy w obszarze zwalczania korupcji

Karolina Miklaszewska-Gozdecka
28.09.2018

W dniach 25-27 września 2018 r. w Polsce miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) oraz innych ukraińskich organów ścigania. Wizyta ta odbyła się w ramach projektu dla Ukrainy w obszarze zwalczania korupcji na poziomie lokalnym - „Polish-OECD project for Ukraine in the area of the fight against corruption at local level”.

Projekt ten jest realizowany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych pod auspicjami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Wcześniej w ramach projektu w dniu 12 czerwca 2018 r. odbyło się seminarium antykorupcyjne we Lwowie na Ukrainie. 
Wizytę zapoczątkowało seminarium, które odbyło się 25 września 2018 r. w Lublinie pn. „Enhancing international cooperation in corruption cases” w ramach tegorocznej VII edycji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej. Podczas paneli wystąpili przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jednostki analityki finansowej z Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów, NABU, Krajowej Administracji Skarbowej, OECD, SELEC. Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej reprezentował Zastępca Komendanta płk SG Mirosław Adamski, który omówił kwestię współpracy BSWSG w zakresie zwalczania i przeciwdziałania korupcji z organami, służbami oraz instytucjami w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym. 
Następnie 26 i 27 września 2018 r. w Lublinie i Rzeszowie odbyły się spotkania charakterze regionalnym. Przedstawiciele strony ukraińskiej spotkali się z reprezentantami KAS, przedstawicielami Komend Wojewódzkich Policji oraz agentami Delegatur CBA.
W spotkaniach tych uczestniczyli także funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych SG oraz Nadbużańskiego i Bieszczadzkiego Oddziału SG. Naczelnicy Wydziałów Zamiejscowych BSWSG z Chełma oraz Przemyśla omówili zagadnienia dotyczące zagrożeń, w szczególności korupcyjnych, występujących na terenie ich służbowej działalności tj. w województwie lubelskim oraz podkarpackim i współpracy w zakresie zwalczania korupcji z innymi służbami.

 • Projekt OECD dla Ukrainy
  Projekt OECD dla Ukrainy
 • Projekt OECD dla Ukrainy
  Projekt OECD dla Ukrainy
 • Projekt OECD dla Ukrainy
  Projekt OECD dla Ukrainy
 • Projekt OECD dla Ukrainy
  Projekt OECD dla Ukrainy
do góry