Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Akt oskarżenia w sprawie korupcyjnej wobec dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Akt oskarżenia w sprawie korupcyjnej wobec dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej

BSW SG
10.10.2018

W dniu 8 października 2018 roku prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie akt oskarżenia przeciwko dwóm funkcjonariuszom Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie.

Czynności w ramach przedmiotowego śledztwa prowadziło Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej pod nadzorem wyżej wymienionej prokuratury.
Jeden z funkcjonariuszy został oskarżony o popełnienie w latach 2016-2017 łącznie 47 przestępstw dotyczących przyjmowania korzyści majątkowych oraz przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z wykonywaniem czynności służbowych kontrolera w drogowym przejściu granicznym w Zosinie. W toku śledztwa ustalono, że w wymienionym okresie utrzymywał stały kontakt z obywatelami Ukrainy, którym ułatwiał przekroczenie granicy państwowej, najczęściej w zamian za przyjęcie korzyści majątkowej lub jej obietnicy. Zgromadzony materiał pozwolił również na oskarżenie wspomnianego funkcjonariusza o próbę przekupienia innego funkcjonariusza Straży Granicznej w celu nakłonienia go do współpracy z osobami zajmującymi się przemytem papierosów.
Ponadto, funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej ustalili, że obaj funkcjonariusze objęci aktem oskarżenia w 2017 roku przekazywali informacje m.in. o rozmieszczeniu patroli Straży Granicznej osobom zajmującym się organizowaniem przemytu papierosów przez rzekę Bug.
Wobec jednego z funkcjonariuszy od stycznia 2018 roku stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a także zabezpieczono jego mienie o łącznej wartości 89 000 zł.
Natomiast, tymczasowe aresztowanie zastosowane wobec drugiego funkcjonariusza zmieniono na środki wolnościowe, tj. dozór policji i zakaz opuszczenia kraju z zatrzymaniem paszportu, po wpłaceniu poręczenia majątkowego w kwocie 30 000 zł
Zarzucane oskarżonym czyny zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

  •  Akt oskarżenia w sprawie korupcyjnej wobec 2 funkcjonariuszy Straży Granicznej
do góry