Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Akt oskarżenia w sprawie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Akt oskarżenia w sprawie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej

Karolina Miklaszewska-Gozdecka
28.12.2021

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej skierował akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Lublinie wobec dwunastu osób oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Grupa zajmowała się popełnianiem przestępstw skarbowych polegających na nielegalnym przywozie z zagranicy wyrobów tytoniowych podlegających ograniczeniom obrotu i obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, z pominięciem ich zgłoszenia do kontroli celnej.

Wśród oskarżonych o popełnienie czynu z art. 258 § 1 kk znajduje się również były funkcjonariusz Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, który w ramach zorganizowanej grupy przestępczej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i działając na szkodę interesu publicznego ujawniał osobom nieuprawnionym objęte tajemnicą służbową informacje o terminach i lokalizacji służb w terenie, które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych. Pięciu oskarżonych, w tym były funkcjonariusz SG, pozostaje tymczasowo aresztowanych.

Z ustaleń postępowania wynika, że grupa przemyciła prawie 223 tysiące paczek papierosów o łącznej szacunkowej wartości ponad 3,1 miliona złotych, narażając Skarb Państwa na uszczuplenie należności publicznej w wysokości ponad 5 milionów złotych.

Czynności w przedmiotowej sprawie realizowało Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej we współpracy w Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej.

 

Źródło: zdjęcia Nadbużański Oddział Straży Granicznej

  • Akt oskarżenia w sprawie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej
    Akt oskarżenia w sprawie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej
  • Akt oskarżenia w sprawie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej
    Akt oskarżenia w sprawie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej
do góry