Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Wyrok w sprawie podania nieprawdy w oświadczeniach o stanie majątkowym - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wyrok w sprawie podania nieprawdy w oświadczeniach o stanie majątkowym

Małgorzata Gębala
31.05.2022

Sąd Rejonowy w Kętrzynie wydał wyrok wobec funkcjonariusza Straży Granicznej oskarżonego o popełnienie 10 przestępstw z art. 147b ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

Funkcjonariusz w oświadczeniach o stanie majątkowym za lata 2009 – 2018 podawał nieprawdę, w ten sposób, że nie wykazywał posiadanych nieruchomości (działek budowlanych oraz działki rekreacyjnej), mienia ruchomego o wartości przekraczającej
10 000 zł (motocykla, quada), przychodów z tytułu najmu lokali, darowizn, odszkodowań, sprzedaży, a także posiadanych zobowiązań pieniężnych z tytułu kredytów.
Postępowanie karne wobec oskarżonego funkcjonariusza SG zostało warunkowo umorzone na okres próby 1 roku oraz orzeczono wobec niego świadczenie pieniężne w kwocie 1000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Czynności procesowe w przedmiotowej sprawie były realizowane przez Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

 

  • paragraf
    paragraf
do góry