Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej 9 grudnia - Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

9 grudnia - Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji

Karolina Miklaszewska-Gozdecka
09.12.2021

9 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji.

Został on ustanowiony na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych i upamiętnia ratyfikację przez Państwa – Strony Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji, która odbyła się w dniach 9 –11 grudnia 2003 roku w Meridzie, w północnym Meksyku. Konwencja została ratyfikowana przez Polskę w dniu 15 września 2006 roku.

Wiodącą rolę w zakresie przeciwdziałania korupcji w Straży Granicznej pełni Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, które koordynuje, inicjuje oraz realizuje przedsięwzięcia dotyczące profilaktyki korupcyjnej, między innymi poprzez prowadzenie szkoleń z tego zakresu.

Szkolenia antykorupcyjne realizowane są przez Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej zarówno w ramach doskonalenia lokalnego (szkolenia prowadzone wyłącznie przez funkcjonariuszy BSWSG), jak i szkoleń kwalifikowanych oraz centralnego doskonalenia zawodowego (szkolenia prowadzone we współpracy z ośrodkami szkolenia Straży Granicznej). Szkolenia te dedykowane są różnym grupom docelowym - funkcjonariuszom SG w służbie stałej, nowoprzyjętym funkcjonariuszom/pracownikom i funkcjonariuszom SG kierowanym do pełnienia służby poza granicami kraju oraz realizowane są zgodnie z potrzebami. W 2020 r. funkcjonariusze BSWSG przeprowadzili łącznie 68 szkoleń antykorupcyjnych dla 704 funkcjonariuszy i pracowników SG.

Podejmowane działania w zakresie profilaktyki korupcyjnej, w tym regularne prowadzenie szkoleń dotyczących między innymi aktualnych zagrożeń korupcyjnych, zachowania w sytuacji korupcyjnej, a także konsekwencji karnych i społecznych popełnienia czynu korupcyjnego, wpływają na podnoszenie świadomości funkcjonariuszy i pracowników SG w tym zakresie.

Z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu 30-lecia powołania Straży Granicznej warto przypomnieć, że na przestrzeni lat zmieniała się nie tylko struktura organizacyjna Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, ale także jego zadania, co miało swoje uzasadnienie w zmieniających się zagrożeniach korupcyjnych i wynikało z potrzeb formacji, która także ulegała przekształceniom. Działalność BSWSG przyczynia sie do eliminowania zjawisk patologicznych w służbie, co wpływa w sposób bezpośredni na skuteczność oraz prawidłowość funkcjonowania całej formacji.

  • 9 grudnia - Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji
    9 grudnia - Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji
do góry