Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Spotkanie ekspertów pt. „Transgraniczna prewencja i zwalczanie korupcji” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie ekspertów pt. „Transgraniczna prewencja i zwalczanie korupcji”

Karolina Miklaszewska-Gozdecka
24.06.2019

W ramach współpracy między Strażą Graniczną a Policją Federalną Republiki Federalnej Niemiec w dniach 3-6 czerwca 2019 r. w Poczdamie w Niemczech odbyło się spotkanie ekspertów pt. „Transgraniczna prewencja i zwalczanie korupcji”.

Stronę polską reprezentowali: funkcjonariusz Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz dwóch funkcjonariuszy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. 
 
Podczas spotkania pozytywnie oceniono dotychczasową współpracę w zakresie prewencji korupcyjnej prowadzoną we współnych polsko-niemieckich placówkach. Dokonano podsumowania dotychczasowo podejmowanych przedsięwzięć oraz opracowano materiały szkoleniowe na kolejne wspólne przedsięwzięcia dotyczące tematyki zapobiegania korupcji. Uzgodniono, że wspólne szkolenia w zakresie profilaktyki korupcyjnej powinny być kontynuowane w kolejnych latach, a ich treść uaktualniana w oparciu o bieżące zagrożenia korupcyjne oraz potrzeby słuchaczy. 

  • Współpraca polsko-niemiecka
    Współpraca polsko-niemiecka
do góry