Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Seminarium antykorupcyjne na Ukrainie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Seminarium antykorupcyjne na Ukrainie

Karolina Miklaszewska-Gozdecka
15.06.2018

Udział przedstawiciela BSW SG w seminarium antykorupcyjnym dla praktyków Krajowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy

Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, na zaproszenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wzięło udział w seminarium antykorupcyjnym dla praktyków Krajowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy. Seminarium odbyło się dniu 12 czerwca 2018 r. we Lwowie i organizowane było ze środków polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod auspicjami OECD*. Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej reprezentował Zastępca Komendanta płk SG Mirosław Adamski, który omówił zagadnienia dotyczące działalności BSWSG w zakresie zapobiegania i zwalczania korupcji w Straży Granicznej.
Ponadto ze strony polskiej w seminarium uczestniczyli między innymi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego p. Ernest Bejda, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji p. Andrzej Sprycha oraz przedstawiciel Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

* Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przywiązuje najwyższą rolę do zwalczania łapownictwa i korupcji w handlu międzynarodowym. Zjawiska te znajdują się w polu zainteresowania Organizacji od 1989 roku. Wtedy to powołano do życia specjalną grupę ekspercką do przedłożenia, a następnie monitorowania pierwszej Rekomendacji Zwalczania Łapownictwa w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych. Ukoronowaniem wysiłków OECD nakierowanych na walkę z korupcją było przyjęcie w 1997 roku Konwencji o Zwalczaniu Przekupstwa, która wywołała powszechne zainteresowanie, jako pierwsze narzędzie o światowym zasięgu, służące do zwalczania korupcji w transgranicznych transakcjach handlowych. Inicjatywa ta zrodziła się z przeświadczenia, że przestępstwo to stanowi istotne zagrożenie dla rozwoju i trwania demokratycznych instytucji państw, osamotnione zwalczanie korupcji jest zaś utrudnione ze względu na istniejące między państwami współzależności oraz często jej ponadgraniczny charakter. Obecnie konwencję ratyfikowało 37 państw. (źródło:www.antykorupcja.gov.pl)

  • logo OECD
    logo OECD
do góry