Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Udział BSWSG w konferencji „Udział kobiet w misjach zagranicznych” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Udział BSWSG w konferencji „Udział kobiet w misjach zagranicznych”

Karolina Miklaszewska-Gozdecka
10.04.2019

W dniu 9 kwietnia 2019 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja pt. „Udział kobiet w misjach zagranicznych”.

W konferencji uczestniczyła funkcjonariuszka Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej mjr SG Małgorzata Gębala. Celem konferencji było podkreślenie udziału i roli kobiet w misjach i operacjach zagranicznych, zwrócenie uwagi na potrzeby ochrony i wsparcie ofiar, w tym kobiet i dzieci podczas konfliktów zbrojnych oraz w środowisku pokonfliktowym, jak również dyskusja nad sytuacją kobiet powracających z misji zagranicznych.
Uczestnikami konferencji byli między innymi przedstawiciele i przedstawicielki Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Policji, Straży Granicznej i Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, a także reprezentanci środowisk naukowych, organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na rzecz osób biorących udział i powracających z misji. W spotkaniu uczestniczyli także: Minister – członek Rady Ministrów Beata Kempa, Wiceminister Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomasz Szymański, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Grzegorz Niemiec.
W swoim wystąpieniu płk SG Grzegorz Niemiec podkreślił rolę Straży Granicznej w przedsięwzięciach i operacjach organizowanych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Komendant wskazał, że SG bierze udział w operacjach międzynarodowych koordynowanych przez Agencje Frontex, w operacjach realizowanych w ramach uzgodnień bilateralnych z partnerami na Bałkanach, w misjach UE. Ponadto podkreślił, że do tych przedsięwzięć delegowane są również kobiety. Dotychczas spośród 468 delegowanych osób, 91 to kobiety. Kobiety realizują swoje zadania jako dowódcy operacji, kontyngentu, bezpośrednio pełnią służbę na granicy i jako ratownicy medyczni.

  • konferencja "Udział kobiet w misjach zagranicznych" konferencja "Udział kobiet w misjach zagranicznych"
    konferencja "Udział kobiet w misjach zagranicznych"
do góry