Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Logo Biura Spraw Wewnętrznych SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Logo Biura Spraw Wewnętrznych SG

Karolina Miklaszewska-Gozdecka
05.03.2018

Zarządzeniem nr 38 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 1 marca 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (Dz.Urz. KGSG z 2018 r. poz. 45) wprowadzono logo Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

  • logo BSW SG
    logo BSW SG
do góry