Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Nawigacja

Najważniejsze

Akt oskarżenia w sprawie korupcyjnej wobec dwóch byłych funkcjonariuszy Straży Granicznej

W dniu 3 stycznia 2019 roku Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Chełmie przeciwko dwóm byłym funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Udział funkcjonariuszy BSWSG w konferencji pt.: „Etyka i antykorupcja – wyzwania i rekomendacje dla administracji publicznej”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji, w dniu 10 grudnia 2018 roku, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z Akademią Antykorupcyjną zorganizowała w Pałacu Prymasowskim w Warszawie ogólnopolską konferencję pt.: „Etyka i antykorupcja – wyzwania i rekomendacje dla administracji publicznej”.

9 grudnia - Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji ustanowiony został na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych i upamiętnia ratyfikację przez Państwa-Strony Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji, która odbywała się w dniach 9-11 grudnia 2003 roku w Meridzie, w północnym Meksyku. Konwencja została ratyfikowana przez Polskę w dniu 15 września 2006 roku.

III Konferencja Antykorupcyjna pt. „Działania profilaktyczne i edukacyjne, jako mechanizm przeciwdziałania korupcji w Polsce”

W dniach 27–28 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się III Konferencja Antykorupcyjna dotycząca problematyki zapobiegania i zwalczania korupcji w Polsce pt. „Działania profilaktyczne i edukacyjne, jako mechanizm przeciwdziałania korupcji w Polsce”, zorganizowana przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji.

Szkolenia dla funkcjonariuszy ze wspólnych polsko-niemieckich placówek

W dniach 12-14 listopada 2018 r. w Pasewalku odbył się trening praktyczny na temat zapobiegania korupcji dla Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Pomellen, kończący cykl szkoleń dla funkcjonariuszy pełniących służbę we wspólnych polsko-niemieckich placówkach: we Frankfurcie nad Odrą i PSG w Świecku, w Ludwigsdorfie i PSG w Zgorzelcu oraz w Pomellen i PSG w Szczecinie.

Aktualności

Linki do serwisów zewnętrznych

do góry