Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Nawigacja

Najważniejsze

Powołanie Zastępcy Komendanta BSW SG

13 kwietnia 2018 r. płk SG Mirosław Adamski otrzymał z rąk wiceministra Jarosława Zielińskiego akt powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Funkcjonariusze BSW SG odznaczeni medalami

20 marca 2018 r. w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla Straży Granicznej”, nadawanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz medali „Za zasługi dla obronności kraju”, przyznawanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Logo Biura Spraw Wewnętrznych SG

Zarządzeniem nr 38 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 1 marca 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (Dz.Urz. KGSG z 2018 r. poz. 45) wprowadzono logo Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Nowy Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020

6 stycznia 2018 r., na mocy uchwały Nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. (M.P. z 2018 r. poz. 12) ustanowiony został Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.

Biuro Spraw Wewnętrznych SG jednostką organizacyjną Straży Granicznej

W dniu 27 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2018 r., poz. 106). Na mocy ustawy powstała nowa jednostka organizacyjna Straży Granicznej - Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Aktualności

Linki do serwisów zewnętrznych

do góry