Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Nawigacja

Najważniejsze

Szkolenia dla funkcjonariuszy ze wspólnych polsko-niemieckich placówek

W dniach 12-14 listopada 2018 r. w Pasewalku odbył się trening praktyczny na temat zapobiegania korupcji dla Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Pomellen, kończący cykl szkoleń dla funkcjonariuszy pełniących służbę we wspólnych polsko-niemieckich placówkach: we Frankfurcie nad Odrą i PSG w Świecku, w Ludwigsdorfie i PSG w Zgorzelcu oraz w Pomellen i PSG w Szczecinie.

Obchody Święta Niepodległości

Odznaczenia i awanse dla funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Powołanie Zastępcy Komendanta BSW SG

31 października 2018 r. kpt. SG Tomasz Urban otrzymał z rąk wiceministra Jarosława Zielińskiego akt powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Akt oskarżenia w sprawie korupcyjnej wobec dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej

W dniu 8 października 2018 roku prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie akt oskarżenia przeciwko dwóm funkcjonariuszom Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie.

Udział Straży Granicznej w projekcie OECD dla Ukrainy w obszarze zwalczania korupcji

W dniach 25-27 września 2018 r. w Polsce miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) oraz innych ukraińskich organów ścigania. Wizyta ta odbyła się w ramach projektu dla Ukrainy w obszarze zwalczania korupcji na poziomie lokalnym - „Polish-OECD project for Ukraine in the area of the fight against corruption at local level”.

Aktualności

Linki do serwisów zewnętrznych

do góry