Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Biuro Nadzoru Wewnętrznego w strukturach MSWiA - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Biuro Nadzoru Wewnętrznego w strukturach MSWiA

Karolina Miklaszewska-Gozdecka
30.01.2018

27 stycznia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński powołał płk SG Adama Wanarskiego na stanowisko komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej. Na stanowisko Inspektora Nadzoru Wewnętrznego powołany został Andrzej Sprycha, a komendantem Biura Spraw Wewnętrznych Policji został mł. insp. Robert Stachera. Akty powołania wręczył Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA.

Powołania te wynikają z powstania w strukturach MSWiA Biura Nadzoru Wewnętrznego. Najważniejszym zadaniem Biura, na czele którego stoi Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, jest egzekwowanie odpowiednich standardów pracy służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. BNW zajmie się też wszelkimi nieprawidłowościami w ich pracy, w tym przypadkami łamania prawa, czy naruszenia etyki zawodowej. Będzie również weryfikować kandydatów na wyższe stanowiska w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu (a od 1 lutego 2018 r. w Służbie Ochrony Państwa) – sprawdzi czy nie popełniali oni nadużyć lub nie przekraczali swoich kompetencji.

Biura Spraw Wewnętrznych, które działają obecnie w Komendach Głównych Policji i Straży Granicznej, nadal będą funkcjonować, stały się jednak teraz samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi w ramach tych służb, a BNW będzie mogło zlecać im wykonanie zadań wynikających z ustawy.

Do niedawna, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie miał realnych instrumentów do sprawowania nadzoru nad podległymi mu służbami. Formacje te mają szerokie uprawnienia wobec obywateli, dlatego Polacy mają prawo oczekiwać, aby wykonywały one powierzone zadania z zakresu bezpieczeństwa państwa i obywateli w sposób zgodny z najwyższymi standardami.

Funkcjonariusze, którzy czuwają nad przestrzeganiem prawa przez obywateli, sami muszą być wzorem w tym zakresie.

Wręczając nominacje, wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił najważniejsze zmiany wynikające z wchodzącej w życie ustawy: podporządkowanie dotychczasowych komendantów Biur Spraw Wewnętrznych Policji i Straży Granicznej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmianę zakresu zadań oraz podniesienie jakości służby.

źródło i zdjęcie MSWiA

  • Powołanie Komendanta BSW SG Powołanie Komendanta BSW SG
    Powołanie Komendanta BSW SG
do góry