Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Akt oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem odszkodowań - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Akt oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem odszkodowań

Małgorzata Gębala
08.07.2022

Skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Lublinie zakończyło się postępowanie przygotowawcze prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie w sprawie wyłudzania w latach 2010 – 2018 odszkodowań z polis ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, przy wykorzystaniu poświadczającej nieprawdę dokumentacji lekarskiej.

W toku śledztwa zgromadzono materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zarzutów 23 osobom, w tym:
 - 6 byłym funkcjonariuszom Straży Granicznej,
 - 5 byłym funkcjonariuszom Policji,
 - 2 funkcjonariuszom Służby Więziennej,
 - 3 lekarzom medycyny,
 - 1 rehabilitantowi,
 - 6 osobom cywilnym.
Zarzuty obejmują m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwo oraz poświadczenie nieprawdy. Wcześniej z ww. śledztwa wyłączono do prowadzenia w ramach odrębnego postępowania materiały wobec 2 byłych funkcjonariuszy SG. Postępowanie karne wobec nich zostało zakończone prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego we Włodawie, którym zostali uznani winnymi popełnienia zarzucanych im czynów z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 271 § 3 kk. oraz skazani na karę 1 roku pozbawienia wolności, warunkowo zawieszoną tytułem próby na okres 3 lat oraz karę grzywny w kwocie 10 000 zł. Dodatkowo orzeczony został obowiązek naprawienia szkody w całości, poprzez zapłatę na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych kwot stanowiących równowartość wyłudzonych przez nich świadczeń tj. 25 257,50 zł w przypadku jednego z funkcjonariuszy oraz 24 160 zł w przypadku drugiego z nich. Z materiałów postępowań wynika, że wyłudzono na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych oraz Skarbu Państwa świadczenia w łącznej kwocie 1 401 156,07 zł.
Czynności w przedmiotowej sprawie realizowało Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.  

 

do góry