Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Nowy Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020 - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowy Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020

Karolina Miklaszewska-Gozdecka
26.01.2018

6 stycznia 2018 r., na mocy uchwały Nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. (M.P. z 2018 r. poz. 12) ustanowiony został Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.

Celem głównym Programu jest realne ograniczenie przestępczości korupcyjnej w kraju oraz podniesienie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania zachowaniom korupcyjnym.
Cele szczegółowe Programu:
1) wzmocnienie działań prewencyjnych i edukacyjnych,
2) doskonalenie mechanizmów monitorowania zagrożeń korupcyjnych oraz monitorowanie regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania przestępczości korupcyjnej,
3) zintensyfikowanie współdziałania i koordynacji działań pomiędzy organami ścigania.
Zgodnie z założeniami Programu przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji ze względu na wielość obszarów jej występowania, skalę zagrożenia, wysokość powodowanych strat, stanowi jedno z największych wyzwań dla służb, organów i instytucji organizujących działania w odniesieniu do rozpoznawania i zwalczania różnych form działalności korupcyjnej. 

 

do góry