Straż Graniczna Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Biuro Spraw Wewnętrznych SG jednostką organizacyjną Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Biuro Spraw Wewnętrznych SG jednostką organizacyjną Straży Granicznej

Karolina Miklaszewska-Gozdecka
26.01.2018

W dniu 27 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2018 r., poz. 106). Na mocy ustawy powstała nowa jednostka organizacyjna Straży Granicznej - Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej stało się jednostką organizacyjną Straży Granicznej realizującą na obszarze całego kraju zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości popełnianej przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu popełnianych na szkodę Straży Granicznej, określonych w art. 296–306 Kodeksu karnego oraz wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw, a także – w zakresie zleconym przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego – funkcjonariuszy i pracowników Policji i Biura Ochrony Rządu lub strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej.

do góry